Wymiary dowodu osobistego

wymiary

Dowód osobisty to dokument tożsamości, wydawany przez władze państwowe, zawierający ważne informacje o osobie, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, a także zdjęcie osoby. Wymiary dowodu osobistego różnią się w zależności od kraju.

W Polsce dowód osobisty ma następujące wymiary w milimetrach i centymetrach:

  • wysokość: 85,60 mm (8,56 cm)
  • szerokość: 53,98 mm (5,40 cm)
  • grubość: 0,80 mm

Wymiary te są określone przez normy ISO/IEC 7810 i dotyczą wielkości karty identyfikacyjnej, do której zaliczany jest także dowód osobisty.

Aktualizacja wpisu